grudzień 2019

Nazwa naszej szkoły tanga to El Navegador, a slogan to „tu GPS en la Pista”, dlaczego? Żeby to wytłumaczyć, najpierw trzeba wyjaśnić bardziej szczegółowo czym jest milonga i jakie ma reguły. Słowo „milonga” ma kilka znaczeń, pod tym pojęciem można rozumieć muzykę, taniec, wieczór taneczny oraz salę taneczną. Kiedy mówimy „idziemy na milongę”, mamy na myśli wieczór tanga. Na milondze występuje również pojęcie „Pista”, czyli przestrzeń taneczna ze szczegółowo określonymi na niej zasadami ruchu (przeciwnego do wskazówek zegara itd.). Na takim parkiecie przestrzegane są „Rondy”, czyli zewnętrzna i wewnętrzna