O szkole

Nazwa naszej szkoły to El Navegador a slogan to „tu GPS en la Pista”, dlaczego?

Żeby to wytłumaczyć, najpierw trzeba wyjaśnić bardziej szczegółowo co to jest milonga i jakie ma reguły.
Słowo „milonga” ma kilka znaczeń, pod tym pojęciem można rozumieć muzykę, taniec, wieczór taneczny oraz salę taneczną. Kiedy mówimy „idziemy na milongę”, mamy na myśli wieczór tanga.
Na milondze występuję również pojęcie „Pista”, czyli przestrzeń taneczna ze szczegółowo określonymi na niej zasadami ruchu (przeciwnego do wskazówek zegara itd.). Na takim parkiecie przestrzegane są „Rondy”, czyli zewnętrzna i wewnętrzne linie tańca, po których poruszają się pary. Nikt nie porusza się w stylu „wolnych atomów” co pozwala dużej ilości ludzi tańczyć na małej przestrzeni. Dlatego, żeby wszystkim chętnym było komfortowo tańczyć na zatłoczonych milongach, w Argentynie wymyślono reguły tańczenia oraz zachowania na parkiecie. Bez względu na to, jak bardzo przepełniony jest parkiet, jeśli znasz reguły oraz masz wiedzę o „nawigacji”, będziesz w stanie swobodnie i lekko tańczyć.
Pojęcie „nawigacja” jest rozumiane jako zestaw umiejętności tanguero niezbędny do tańczenia na milongach, festiwalach, maratonach tanga i innych tango przedsięwzięciach z bardzo dużą ilością uczestników.
W naszej szkole El Navegador (z hiszp.-nawigator) w procesie nauczania zwracamy szczególnie uwagę na technikę oraz praktyczne umiejętności uczniów, pomagające w swobodnym tańczeniu na zaludnionych eventach.  Skupiamy się na rozwoju nawyku improwizacji z uważnością na to, co się dzieje na parkiecie (ilość miejsca albo jego brak).
Jako organizatorzy dużych wydarzeń tangowych (np. Maraton Tanga w Krakowie de Oro, Maraton Tanga w Warszawie El Navegador) wiemy, że nawyk nawigacji jest jednym z najważniejszych dla każdego dobrego tangueros.
Ze szkołą tanga argentyńskiego El Navegador nie zginiesz na parkiecie.
Dlaczego?

Ponieważ El Navegador – tu GPS en la Pista.