Blog

Dlaczego ważna jest praktyka tanga?

Czym jest praktyka tanga? Praktyka tanga jest nastawiona na wyrobienie nawyku. Ale czym jest nawyk? Nawykiem jest to, co wiesz jak łatwo robić, czy to co robisz z łatwością? Weź natychmiast kartkę i napisz: „potrafię pisać”. Jeśli zrobiłeś/aś to z łatwością, to naprawdę potrafisz pisać i to jest nawyk. Przełóż teraz długopis do drugiej ręki i zrób to samo. Odczuwasz teraz różnicę między wiedzą, jak robić coś z łatwością, a robieniem tego.

Wszystko, czego doświadczyliśmy w naszym życiu jest zbiorem nawyków. Nawyk w swoim znaczeniu jest odruchem warunkowym. Kształtowanie odruchu warunkowego jest procesem fizjologicznym. Długie przerwy w powtarzaniu skutkują wygaszaniem odruchu warunkowego, czyli utratą nawyku.
Z tego wynika, że niezbędne jest ciągłe praktykowanie nowych nawyków i nieustanne ich rozwijanie. Taniec, jako jeden z rodzajów aktywności ruchowej, wymaga umiejętności sterowania swoim własnym ciałem, ciągłego odtwarzania nauczonych ruchów, łącząc je z ruchami innego tancerza oraz z muzyką. Na lekcjach oraz warsztatach otrzymujesz informacje o tym co robić i w jaki sposób. Ale żeby stworzyć z tego nawyk, zapamiętać kolejność i kombinację kroków, niezbędne jest tango praktis. Praktyka to miejsce, gdzie zbierają się tancerze żeby popracować nad sobą i poćwiczyć w dogodnym dla siebie tempie.
Praktyka jest ważną częścią całego procesu kształcenia, jest miejscem, gdzie można szczegółowo opanować nowy temat i poeksperymentować z różnymi partnerami i partnerkami. Oprócz tego jest jeszcze możliwość zwrócenia się do instruktora z bieżącymi pytaniami.

Podsumowując: Należy odrzucić wszelkie wątpliwości co do ważności praktyki, wziąć buty i przychodzić na tango praktis.